گروههای صنایع شیمیائی ، غذائی،شیمی و پلیمر
لینک مفید برای مدرسین   http://retraining.blogfa.com/category/2     از    بخش پیوندهای وبلاگ  براحتی وارد شوید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 9:7  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 2:51  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 2:16  توسط علی رضا ولی پور  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 9:16  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 18:24  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 20:38  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:42  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:40  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:34  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 17:5  توسط علی رضا ولی پور  |