گروههای صنایع شیمیائی ، غذائی،شیمی و پلیمر
ادامه مطلب را کلیک نمائید.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 18:24  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 20:38  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:42  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:40  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 17:34  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 17:5  توسط علی رضا ولی پور  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 9:20  توسط علی رضا ولی پور  | 

 

ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393ساعت 16:27  توسط علی رضا ولی پور  | 

مطالب مفید انتخاب رشته برای کلیه داوطلبان تحصیل در مراکز آموزشی

کپی وبلاگ  http://shimiaii.persianblog.ir/ 

 

وبلاگی برای هنرجویان رشته صنایع شیمیایی . نوشته سعید امیری دبیر دروس صنایع شیمیایی استان کرمانشاه

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 12:46  توسط علی رضا ولی پور  | 

ادامه مطلب را کلیک نمایید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 12:28  توسط علی رضا ولی پور  |